کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

آب مقطرساز W&H - Aquadist

آب مقطرساز W&H - Aquadist

خرید اینترنتی دستگاه آب مقطرساز Aquadist تولید W&H اتریش - مناسب برای کلینیک های دندانپزشکیشرکتW&H
کشوراتریش
وزن۳/۵ کیلوگرم
حجم۴ لیتر

دستگاه آب مقطرساز، از طریق فرآیند تبخیر و میعان آب مقطر تولید می کند.

        
- دارای سیستم تقطیر و مجهز به فیلتر
- قابلیت تولید ۷۰۰ میلی لیتر در ساعت
- حجم: ۴ لیتر
- ابعاد خارجی: ØxH 230×360mm


خرید تجهیزات دندانپزشکی | خرید اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی| فروش لوازم و تجهیزات پزشکی| خرید انلاین تجهیزات دندانپزشکی | تجهیزات استریلیزاسیون دندانپزشکی | خرید لوازم و تجهیزات دندانپزشکی

قیمت تقریبی آب مقطرساز W&H - Aquadist

850,000 تومان