کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

سری گوتا کاتر بی سیم - Coxo  

سری گوتا کاتر بی سیم - Coxoخرید اینترنتی و آنلاین کاتر دستی و وایرلس گوتا پرکا C-BLADE Wireless Gutta Cutter ساخت کمپانی Coxo چین - مناسب برای مصارف دندانپزشکیشرکتCoxoکشورچینتعداد سری4 عدد   - چهار عدد سری متفاوت- مکان استفاده از آن برای کانال های ریشه مختلف- امکان استریل و اتوکلاو نمودن سری ها- طول عمر بالا               قیمت تقریبی سری گوتا کاتر بی سیم - Coxo : 40,000 تومان

ادامه مطلب  

گوتا پرکا مدرج پروتیپر - Meta  

گوتا پرکا مدرج پروتیپر - Metaخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا پروتیپر - Meta ساخت کره جنوبی مناسب برای درمان اندو و ریشه - دندانپزشکی  شرکتMeta Biomedکشورکره جنوبیتعداد در جعبه۶۰سایزF1 | F2 | F3تقارب-نوعاختصاصیگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا پرکا یک ماده ترموپلاستیک و بی اثر زیست

ادامه مطلب  

گوتا پرکا ساده - Meta  

گوتا پرکا ساده - Metaخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا غیر مدرج - Meta ساخت کره جنوبی مناسب برای درمان اندو و ریشه - دندانپزشکی         شرکتMeta Biomedکشورکره جنوبیتعداد در جعبه120سایزتک سایز 15 الی 60 | آسورت 15/40 | آسورت 45/80تقارب2%نوعسادهگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا پرکا ی

ادامه مطلب  

گوتا پرکا ساده تیپر 4% - Meta  

گوتا پرکا ساده تیپر 4% - Metaخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا غیر مدرج تقاربی 4% - Meta ساخت کره جنوبی مناسب برای درمان اندو و ریشه - دندانپزشکی  شرکتMeta Biomedکشورکره جنوبیتعداد در جعبه60سایزتک سایز 15 الی 40 | آسورت 15/40تقارب4%نوعسادهگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا پرکا یک ماده ترم

ادامه مطلب  

گوتا پرکا مدرج رسیپروک - DiaDent  

گوتا پرکا مدرج رسیپروک - DiaDentخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا رسیپروک DiaDent - ProR ساخت کره جنوبی مناسب برای درمان اندو و ریشه - دندانپزشکی      شرکتDiaDentکشورکره جنوبیتعداد در جعبه۶۰سایز۲۵ | ۴۰ | ۵۰ | آسورت 25/40تقارب-نوعاختصاصیگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا پرکا یک ماده

ادامه مطلب  

گوتا پرکا مدرج پروتیپر - DiaDent  

گوتا پرکا مدرج پروتیپر - DiaDentخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا پروتیپر DiaDent - ProT Plus - ProTaper ساخت کره جنوبی مناسب برای درمان اندو و ریشه - دندانپزشکی  شرکتDiaDentکشورکره جنوبیتعداد در جعبه۶۰سایزF1 | F2 | F3 | F4 | F5 | آسورت F1/F5 | آسورت F1/F3تقارب-نوعاختصاصیگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا

ادامه مطلب  

گوتا پرکا مدرج DiaDent - Wave One  

گوتا پرکا مدرج DiaDent - Wave Oneخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا DiaDent - ProW - Wave One ساخت کره جنوبی مناسب برای درمان اندو و ریشه - دندانپزشکی  شرکتDiaDentکشورکره جنوبیتعداد در جعبه۶۰سایزSmall | Primary | Large | آسورت S/P/Lتقارب-نوعاختصاصیگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا پرکا یک ماده ترموپلاستی

ادامه مطلب  

گوتا پرکا ساده تیپر 6% - Meta  

گوتا پرکا ساده تیپر 6% - Metaخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا غیر مدرج تقاربی 6% - Meta ساخت کره جنوبی مناسب برای درمان اندو و ریشه - دندانپزشکی        شرکتMeta Biomedکشورکره جنوبیتعداد در جعبه۶۰سایزتک سایز ۱۵ الی ۴۰ | آسورت 15/40تقارب6%نوعسادهگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا پ

ادامه مطلب  

گوتا پرکا ساده - DiaDent  

گوتا پرکا ساده - DiaDentفروش گوتا پرکا غیرمدرج دنت پلاس DiaDent - DentPlus ساخت کره جنوبی  شرکتDiaDentکشورکره جنوبیتعداد در جعبه۱۲۰سایز۱۵ الی ۴۵تقارب2%نوعسادهگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا پرکا یک ماده ترموپلاستیک و بی اثر زیستی (bioinertness) و زیست سازگار (biocompatibility) طبیعی است، بطوری ک

ادامه مطلب  

گوتا پرکا ساده VDW - Mtwo  

گوتا پرکا ساده VDW - Mtwoخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا ام تو Mtwo تولید کمپانی VDW آلمان سایز 30 تقارب 6      شرکتVDWکشورآلمانتعداد در جعبه۶۰سایز۳۰تقارب6%نوعاختصاصیگوتا پرکا Mtwo - VDW      گوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا پرکا یک ماده ترموپلاستیک و بی اثر زیستی (bi

ادامه مطلب  

گوتا پرکا مدرج تیپر 6% - DiaDent  

گوتا پرکا مدرج تیپر 6% - DiaDentخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا با تقارب 6% - DiaDent - ProISO .06 ساخت کره جنوبی مناسب برای درمان اندو و ریشه - دندانپزشکی  شرکتDiaDentکشورکره جنوبیتعداد در جعبه۶۰سایزتک سایز ۱۵ الی ۸۰ | آسورت 15/40 | آسورت 45/80تقارب6%نوعمدرجگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا پ

ادامه مطلب  

گوتا پرکا مدرج تیپر 4% - DiaDent  

گوتا پرکا مدرج تیپر 4% - DiaDentخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا با تقارب 4% - DiaDent - ProISO .04 ساخت کره جنوبی مناسب برای درمان اندو و ریشه - دندانپزشکی            شرکتDiaDentکشورکره جنوبیتعداد در جعبه۶۰سایزتک سایز ۴۵ الی ۸۰ | آسورت 15/40 | آسورت 45/80تقارب4%نوعمدرجگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گ

ادامه مطلب  

گوتا پرکا ساده VDW - Reciproc  

گوتا پرکا ساده VDW - Reciprocخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا رسیپروک Reciproc تولید کمپانی VDW آلمان سایزهای 25 و 40 و 50 در بسته 60 عددی  شرکتVDWکشورآلمانتعداد در جعبه۶۰سایز۲۵ | ۴۰ | آسورت 25/40/50تقارب25/.08 | 40/.06 | 50/.05نوعاختصاصیگوتا پرکا VDW - Reciproc          گوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شد

ادامه مطلب  

گوتا پرکا مدرج جانبی - DiaDent  

گوتا پرکا مدرج جانبی - DiaDentخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا جانبی مدرج DiaDent - ML.029 ساخت کره جنوبی مناسب برای درمان اندو و ریشه - دندانپزشکی  شرکتDiaDentکشورکره جنوبیتعداد در جعبه۱۰۰سایزFF | MF | F | FMتقارب2%نوعمدرجگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا پرکا یک ماده ترموپلاستیک و بی اث

ادامه مطلب  

مایع حلال گوتا Cerkamed - Eucalyptol  

مایع حلال گوتا Cerkamed - Eucalyptolخرید آنلاین و اینترنتی روغن حل کننده گوتا Eucalyptol تولید کمپانی Cerkamed لهستان - روغن و حلال گوتا پرکا برای درمان مجدد اندو در دندانپزشکی       محتویات بسته: یک عدد بطری 10 میلی لیتری + پیپت     شرکتCerkamedکشورلهستاناکالیپتولحلال گوتا پرکاeucalyptus oil 100%       اکالیپتوس دارای ویژگی ضدباکتری و ضدویروسی بوده و بخصوص از بین برنده باکتری هایی همچون استافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس می باشد و استف

ادامه مطلب  

گوتا پرکا مدرج - DiaDent  

گوتا پرکا مدرج - DiaDentخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا مدرج DiaDent - ML.029 ساخت کره جنوبی مناسب برای درمان اندو و ریشه - دندانپزشکی       شرکتDiaDentکشورکره جنوبیتعداد در جعبه۱۲۰سایزتک سایز ۱۵ الی ۸۰ | آسورت 15/40 | آسورت 45/80تقارب2%نوعمدرجگوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta ،Isonandra gutta و Dichopsis gutta) بدست می آید. کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا (percha sap) گرفته شده است.گوتا پرکا

ادامه مطلب  

آبچوراتور DiaDent - Dia-Duo  

آبچوراتور DiaDent - Dia-Duoخرید اینترنتی و آنلاین آبچوراتور بی سیم Dia-Due - ساخت کمپانی Diadent کره جنوبیمحتویات بسته- بک فیل گان- دوان پک- شارژر، آداپتور و کابل آن- دو عدد سری گوتا کاتر با سایز 50 و تقارب 4 و 6 درصد- باتری برای دوان پک و بک فیل گان- 4 عدد نازل گان با سایز 23- 200 عدد پوشش یکبارمصرف- 100 عدد آبچوراتور گوتا پرکا- 2 عدد کاهک محافظ- لوازم جانبی       12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش مهرگان درمان شمیران          شرکتDiaDentکشو

ادامه مطلب  

گوتا پرکا تیپر 4% با روکش بایوسرامیکی - Sure Dent  

گوتا پرکا تیپر 4% با روکش بایوسرامیکی - Sure Dentخرید اینترنتی و آنلاین گوتا پرکا تیپر 4 درصد غیر مدرج با روکش بایوسرامیکی مخصوص سیلر سرامیکی Bio GP Points تولید کمپانی Sure Dent کره جنوبی - مناسب برای درمان های اندو و ریشه (عصب کشی) حداقل سفارش: 1 بستهتعداد در بسته: 60 عدد     شرکتSure Dentکشورکره جنوبیتعداد در جعبه60سایزتک سایز 35 و 40تقارب4%نوعسادهگوتا پرکا تیپر 4% با روکش بایوسرامیکی مخصوص سیلر سرامیکی     گوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Pala

ادامه مطلب  

گوتا کاتر بی سیم - Coxo  

گوتا کاتر بی سیم - Coxoخرید اینترنتی و آنلاین کاتر دستی و وایرلس گوتا پرکا C-BLADE Wireless Gutta Cutter ساخت کمپانی Coxo چین - مناسب برای مصارف دندانپزشکیشرکتCoxoکشورچینتعداد سری4 عددوزن350 گرمباتری قابل شارژ Ni-MHکاتر بیسیم گوتا پرکا مدل C-BLADE به همراه 4 عدد سر ساخت کمپانی CoxoCOXO Endo Cordless Obturation C-BLADE Gutta Cutter with 4 Tips           مشخصات و مزایا:- طراحی ارگونومیک و ظاهر زیبا- سهولت استفاه بواسطه طراحی ساده و کوچک و همچنین وایرلس بودن آن- روشی سریع و دقیق برا

ادامه مطلب  

دوان پک DiaDent - Duo-Pen  

دوان پک DiaDent - Duo-Penخرید اینترنتی و آنلاین آبچوراتور بی سیم Duo-Pen Cordless Warm Vertical Compaction Device - ساخت کمپانی Diadent کره جنوبی    محتویات بسته- هندپیس- شارژر، آداپتور و کابل آن- دو عدد سری گوتا کاتر با سایز 50 و تقارب 4 و 6 درصد- 200 عدد پوشش یکبارمصرف            12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش مهرگان درمان شمیران          شرکتDiaDentکشورکره جنوبیدستگاه دوان پک و گوتا کاتر بی سیمDuo-Pen دوان پک     - گرم شدن سری آن ت

ادامه مطلب  

گان آبچوراتور DiaDent - Duo-Gun  

گان آبچوراتور DiaDent - Duo-Gunخرید اینترنتی و آنلاین گان آبچوراتور بی سیم Duo-Gun - ساخت کمپانی Diadent کره جنوبیمحتویات بسته- هندپیس- شارژر، آداپتور و کابل آن- 4 عدد نازل گان با سایز 23- ست پلانگر- یک عدد Multi Tool- 100 عدد آبچوراتور گوتا پرکا- 2 عدد کاهک محافظ- 2 عدد اورینگ پلانگر- برس تمیزکننده- باتری- لوازم جانبی      12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش مهرگان درمان شمیران          شرکتDiaDentکشورکره جنوبیآبچوراتور وایرلسDuo-Gun بک فیل گ

ادامه مطلب  

آبچوراتور Meta - E&Q Master  

آبچوراتور Meta - E&Q Masterخرید اینترنتی و آنلاین آبچوراتور E&Q Master Cordless Gutta Percha Obturator کره ای ساخت شرکت Meta Biomed مناسب برای درمان اندو         محتویات بسته:گانپنباتری Li-ion6 عدد نازل گان با سایز 20 و 23دو عدد Pen Tip سایز FMکلاهک Heat Insulatorلوازم جانبیآداپتورکابل شارژر         12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش آزاد تجارت پارس                شرکتMeta Biomedکشورکره جنوبینوع باتریLi-Ion ICR18650-26(Samsung SDI)3.8V 2,400mAمدت زما

ادامه مطلب  

خمیر کلسیم هیدروکساید Morvabon - Endo-Cal  

خمیر کلسیم هیدروکساید Morvabon - Endo-Calخرید اینترنتی و آنلاین Calcium Hydroxide Paste خمیر کلسیم هیدروکساید آماده مصرف Endo-Cal تولید کمپانی مروابن - ایران مناسب برای مصارف دندانپزشکی          بسته بندی: یک عدد سرنگ 3 میلی لیتر           شرکتمروابنکشورایرانCalcium hydroxide    قابل استفاده در درمان ریشهمناسب برای پانسمان و پرکردن موقت کانال با ویژگی ضدباکتریاییخاصیت ضد باکتری قوی و تحریک تشکیل بافت سخت در عاج ریشه و ترمیم اس

ادامه مطلب  

ست کامل Schlumbohm - ENDOPILOT  

ست کامل Schlumbohm - ENDOPILOTخرید اینترنتی ست کامل اندوپایلوت ENDOPILOT Ultra Premium یک ست کارآمد ساخت کشور آلمان مناسب برای درمان ریشه شامل اپکس لوکیتور، بک فیل گان، گوتا قطع کن، اولتراسونیک و اندو موتور با/بدون میزسرعت: 200 الی 1000 دور در دقیقهتورک: 0.2 الی 5 نیوتن بر سانتی متراجزای ست: اپکس فایندر - روتاری - آنگل (دارای عملکرد رسیپروک و ساده) - داون پک - بک فیل گان - اولتراسونیک - پمپ شستشو - پدال دوبل وایرلس - آداپتور - پکیج باتری           

ادامه مطلب  

ست کامفورت پلاس Schlumbohm - ENDOPILOT  

ست کامفورت پلاس Schlumbohm - ENDOPILOTخرید اینترنتی ست ویژه اندوپایلوت ENDOPILOT Comfort Plus یک ست کارامد ساخت کشور آلمان - شامل اپکس فایندر - روتاری - آنگل (دارای عملکرد رسیپروک و ساده) - داون پک - بک فیل گان - پدال تک باسیم - سوئیچ    سرعت: 200 الی 1000 دور در دقیقهتورک: 0.2 الی 5 نیوتن بر سانتی متراجزای ست: اپکس فایندر - روتاری - آنگل (دارای عملکرد رسیپروک و ساده) - داون پک - بک فیل گان - پدال تک باسیم - سوئیچ        36 ماه گارانتی و 10 سا

ادامه مطلب  

فایل روتاری D-RaCe تک سایز - FKG  

             بسته بندی: 6 عدد فایل تک سایز (DR1 یا DR2)سرعت: 600-1000 دور در دقیقهتورک: 1-1.5 نیوتن بر سانتی مترمناسب برای درمان مجدد ریشه         موتور پیشنهادی:- آنگل کاهنده 32:1 به همراه ایرموتور 20000 دور در دقیقه- آنگل کاهنده 64:1 به همراه میکروموتور 40000 دور در دقیقه- موتور اندو        
مشخصات کالا: aw_no_disable[28]=0; سایز برای خرید چند سایز مختلف ابتدا اولین سایز موردنظر خود را انتخاب و برروی دکمه افز

ادامه مطلب  

ست کامفورت Schlumbohm - ENDOPILOT  

ست کامفورت Schlumbohm - ENDOPILOTخرید اینترنتی ست کامفورت اندوپایلوت ENDOPILOT Comfort یک ست کارآمد ساخت کشور آلمان مناسب برای درمان ریشه شامل اپکس لوکیتور، بک فیل گان، گوتا قطع کن، اولتراسونیک و اندو موتور با/بدون میزسرعت: 200 الی 1000 دور در دقیقهتورک: 0.2 الی 5 نیوتن بر سانتی متراجزای ست: اپکس فایندر - روتاری - آنگل (دارای عملکرد رسیپروک و ساده) - پدال تک باسیم - آداپتور              36 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش پارس

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1