کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

کامپوزيت سلف کيور - Master Dent  

کامپوزیت سلف کیور - Master Dentخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت سلف کیور Master-Dent مستردنت ساخت کمپانی Dentonics آمریکا برای مصارف دندانپزشکی           محتویات بسته:۱۴ گرم خمیر کاتالیست۱۴ گرم بیس۳ میلی لیتر رزین۳ میلی لیتر کاتالیست۷ میلی لیتر اسید اچاسپاتول + پد اختلاط (Mixing Pad)               شرکتDentonicsکشورایالات متحده آمریکاکاربردترمیم مستقیمنوعقدامیمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونسلف کیورChemical Cure Composite - Ma

ادامه مطلب  

کامپوزیت نانوهیبرید - Master Dent  

کامپوزیت نانوهیبرید - Master Dentخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت نانوهیبرید Master-Dent مستردنت ساخت کمپانی Dentonics آمریکا برای مصارف دندانپزشکیشرکتDentonicsکشورایالات متحده آمریکاکاربردترمیم مستقیمنوعیونیورسالمتریالنانوهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورMaster-Fil NANO - Master-Dentکامپوزیت نانوهیبرید مستردنت            مناسب برای ترمیم دندان های قدامی و خلفی از جمله حفره های کلاس I، II، III، IV و Vویسکوزیته بالا و عدم چسبندگی آن به ابزارسیالیت کافی

ادامه مطلب  

کامپوزیت فلو - Master Dent  

کامپوزیت فلو - Master Dentخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت فلو Master-Dent مستردنت ساخت کمپانی Dentonics آمریکا مناسب برای مصارف دندانپزشکی      محتوی بسته: 2 عدد سرنگ 2 گرمی           شرکتDentonicsکشورایالات متحده آمریکاکاربردترمیم مستقیمنوعفلومتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورFlowable Composite - Master-Dentکامپوزیت فلو مستردنت           کامپوزیت هیبرید لایت کیور چندمنظورهمناسب برای ترمیم حفره های کلاس III، IV

ادامه مطلب  

سمان گلاس آینومر لایت کیور - Master Dent  

سمان گلاس آینومر لایت کیور - Master Dentخرید اینترنتی و آنلاین سمان گلاس آینومر لایت کیور شونده تک واحدی، بیس و لاینر Master-Dent مستردنت ساخت کمپانی Dentonics آمریکا مناسب برای مصارف دندانپزشکی              شرکتDentonicsکشورایالات متحده آمریکاMaster-Dent Glass IonomerOne-Component Light Cure Cement       گلاس بیس/لاینرلایت کیور شوندهترمیم طوق دندان، قابل اچ و باند با کامپوزیتمناسب برای استفاده زیر کامپوزیت برای کاهش حساسیتآزادسازی فلوراید و کاهش

ادامه مطلب  

کامپوزیت Diadent - Diafil  

کامپوزیت Diadent - Diafilخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت رزینی میکروهیبرید دیافیل Diafil ساخت دیادنت Diadent برای مصارف دندان پزشکی  بسته بندی: یک عدد سرنگ 4 گرمی          شرکتDiaDentکشورکره جنوبیکاربردترمیم مستقیمنوعیونیورسالمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورDiadent - Diafil Compositeکامپوزیت رزینی میکروهیبرید - لایت کیورMicro hybrid composite resin for use in Anterior and Posterior restorations         مناسب برای ترمیم دندان های قدامی و خلفیاستف

ادامه مطلب  

کامپوزیت فلو رزینی Diadent - Diafil  

کامپوزیت فلو رزینی Diadent - Diafilخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت رزینی فلو دیافیل Diafil Flow ساخت دیادنت Diadent برای مصارف دندان پزشکی  بسته بندی: یک عدد سرنگ 2 گرمی+ ده عدد تیپ یکبارمصرف مشکی           شرکتDiaDentکشورکره جنوبیکاربردترمیم مستقیمنوعفلومتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورDiadent - Diafil Flowکامپوزیت فلو رزینی میکروهیبرید - لایت کیورFlowable composite with very easy handling and high strength    مناسب برای ترمیم های مستقیم کلاس 

ادامه مطلب  

کامپوزیت رزینی خلفی Tokuyama - Estelite  

کامپوزیت رزینی خلفی Tokuyama - Esteliteخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت Estelite Posterior Composite (خلفی استالایت) برپایه رزین تولید کمپانی ژاپنی Tokuyama - مناسب برای مصارف دندانپزشکی   محتوی بسته: یک عدد سرنگ 4.2 گرمی    شرکتTokuyamaکشورژاپنکاربردترمیم مستقیم و غیرمستقیمنوعخلفیمتریالنانوهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورکامپوزیت EStelite Posterior - توکویاماکامپوزیت خلفی نانوهیبرید برپایه رزین       کاربرد کامپوزیت:مناسب برای ترمیم مستقیم ا

ادامه مطلب  

کامپوزیت هلیومولار فلو - Ivoclar Vivadent  

کامپوزیت هلیومولار فلو - Ivoclar Vivadentخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت فلو - Heliomolar هلیومولار سوئیس مناسب برای کامپوزیت های معمولی و HB تولید کمپانی Ivoclar Vivadent سوئیس  شرکتIvoclar Vivadentکشورسوئیسکاربردترمیم مستقیمنوعفلومتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورHeliomolar Flow       پایه ایی مناسب برای کامپوزیت های هلیومولار و هلیومولار HB (کف بندی)رادیواپاسیتی عالی (200% Al)رطوبت پذیری و سیالیت بسیار عالیثبات رنگ در دراز مدتحداقل انقباض بعد پل

ادامه مطلب  

کامپوزیت وتینگ رزین - UltraDent  

کامپوزیت وتینگ رزین - UltraDentخرید آنلاین و اینترنتی کامپوزیت وتینگ رزین Composite Wetting Resin تولید کمپانی UltraDent آمریکا       محتوی بسته: دو عدد سرنگ 1.2 گرمی           شرکتUltraDentکشورایالات متحده آمریکاکامپوزیت وتینگ رزینComposite Wetting Resin      + مزایارزین مایعلایت کیور شوندهحاوی 45% فیلرحاوی حلال های مختلفممانعت از پلیمریزاسیون کامپوزیتبدون گلوتن و عدم ایجاد آلرژی     کاربرد:وتینگ رزین بواسطه مایع بودن و خصوصی

ادامه مطلب  

کامپوزیت 3M - Valux Plus  

کامپوزیت 3M - Valux Plusخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت 3M - Valux Plus | Z100 ساخت کشور آمریکا مناسب برای پرکردن دندان و ترمیمی - دندانپزشکی    محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.شرکت3Mکشورایالات متحده آمریکاکاربردترمیم مستقیمنوعیونیورسالمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورکامپوزیت هیبرید یونیورسال Valux Plus دارای ک

ادامه مطلب  

کامپوزیت رزینی Tokuyama - Estelite Sigma Qucik  

کامپوزیت رزینی Tokuyama - Estelite Sigma Qucikخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت نانوهیبرید Estelite Sigma QuciK Composite (استالایت زیگما کوئیک) برپایه رزین تولید کمپانی ژاپنی Tokuyama - مناسب برای مصارف دندانپزشکی       محتوی بسته: یک عدد سرنگ 3.8 گرمی    شرکتTokuyamaکشورژاپنکاربردترمیم مستقیم و غیرمستقیمنوعیونیورسالمتریالنانوهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورکامپوزیت Estelite Sigma Quick - توکویاماکامپوزیت یونیورسال نانوهیبرید برپایه رزین       کاربر

ادامه مطلب  

کامپوزیت خلفی کوربیلداپ GC - everX  

کامپوزیت خلفی کوربیلداپ GC - everXفروش کامپوزیت خلفی GC - everX ساخت ژاپن - everX Posterior, Light-Cured Composite Restorative   محتوی بسته: 15 عدد یونی تیپ0.25 گرمییونیورسال شید    شرکتGCکشورژاپنکاربردترمیم مستقیمنوعخلفینوع پلیمریزاسیونلایت کیورFiber reinforced Composite For Dentine Replacementکامپوزیت تقویت شده با فایبر، جهت بازسازی عاج دندان تخریب شده، به روش Bulk Technique  کاربرد:ساختن کور بیلداپبازسازی دندان های اندو شدهبازسازی دندان هایی که فقط با اینله و آنله قابل درما

ادامه مطلب  

کامپوزیت هلیومولار Ivoclar Vivadent - HB  

کامپوزیت هلیومولار Ivoclar Vivadent - HBخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت Heliomolar - HB هلیومولار برای دندان های خلفی تولید کمپانی Ivoclar Vivadent سوئیس    شرکتIvoclar Vivadentکشورسوئیسکاربردترمیم مستقیمنوعخلفیمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورمناسب برای ترمیم حفره های کلاس یک و دو خلفیرادیواپاسیتی عالی (265% Al)ویسکوزیته بالاثبات و دوام عالیثبات رنگ در دراز مدتحداقل انقباض بعد پلیمریزاسیونویسکوزیته بالا             رنگ بندی م

ادامه مطلب  

کامپوزیت 3M - Filtek P60  

کامپوزیت 3M - Filtek P60خرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت 3M - Filtek P60 ساخت کشور آمریکا مناسب برای پرکردن دندان و ترمیمی - دندانپزشکی    محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.شرکت3Mکشورایالات متحده آمریکاکاربردترمیم مستقیمنوعخلفیمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورکامپوزیت Filtek P60 از سیستم ترمیمی دندان های خلفی می باشد ک

ادامه مطلب  

کامپوزیت هلیومولار - Ivoclar Vivadent  

کامپوزیت هلیومولار - Ivoclar Vivadentخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت - Heliomolar هلیومولار برای دندان های قدامی و خلفی تولید کمپانی Ivoclar Vivadent سوئیس        شرکتIvoclar Vivadentکشورسوئیسکاربردترمیم مستقیمنوعیونیورسالمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورمناسب برای ترمیم قدامی و خلفی - ترمیم حفره های کلاس یک و دو خلفی و حفره های دو، چهار و پنج دندان های قدامیرادیواپاسیتی عالی (250% Al)ثبات و دوام عالیثبات رنگ در دراز مدتحداقل انقباض بعد پلی

ادامه مطلب  

کامپوزیت فلو GC - Gradia Direct  

کامپوزیت فلو GC - Gradia Directخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت فلو گرادیا Gradia Direct تولید کمپانی GC - ژاپن - مناسب برای مصارف دندانپزشکی ترمیمی  بسته بندی: 2 عدد سرنگ 1.5 گرمی        شرکتGCکشورژاپنکاربردترمیم مستقیمنوعفلومتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورGradia Direct FloLight-Cured Flowable Hybrid Compositeکامپوزیت فلو میکرو هیبرید         کاربرد:فیشورسیلانتترمیم دندان های شیریثابت کردن دندان های لق (Mobile)رفع حساسیت در دندان های حساس

ادامه مطلب  

کامپوزیت فلو UltraDent - PermaFlo  

کامپوزیت فلو UltraDent - PermaFloخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت پرما فلو PermaFlo تولید کمپانی Ultradent - آمریکا - مناسب برای مصارف دندانپزشکی ترمیمی  بسته بندی: 2 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتریشید موجود: A2        شرکتUltraDentکشورایالات متحده آمریکاکاربردترمیم مستقیمنوعفلومتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورPermaFloLight-Cured Flowable Hybrid Compositeکامپوزیت فلو میکرو هیبرید         کاربرد:فیشورسیلانتترمیم دندان های شیریثابت کردن دندان

ادامه مطلب  

کامپوزیت Saremco - ELS Extra  

کامپوزیت Saremco - ELS Extraخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت ELS Extra Composite تولید کمپانی Saremco سوئیس - مناسب برای ترمیم های کلاس یک و پنج محتوی بسته: یک عدد سرنگ 4 گرمی      شرکتSaremcoکشورسوئیسکاربردترمیم مستقیمنوعیونیورسالمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورکامپوزیت ترمیمی زیبایی یونیورسال سارمکوELS Extra low shrinkage Composite      - مناسب برای ترمیم پوسیدگی های کلاس I و V- حداقل شیرینکیج           - فاقد مونومرهای آ

ادامه مطلب  

کامپوزیت انامل Cosmedent - Renamel Microfill  

کامپوزیت انامل Cosmedent - Renamel Microfillخرید آنلاین و اینترنتی کامپوزیت انامل Renamel Microfill تولید Cosmedent آلمان مناسب برای ترمیم دندان های قدامی و کلاس سه، چهار و پنج محتوی بسته: یک عدد سرنگ 4 گرمی* پیشنهاد می شود به همراه این محصول از باندینگ نسل 5 استفاده گردد.    شرکتCosmedentکشورآلمانکاربردترمیم مستقیم و غیرمستقیمنوعقدامیمتریالمیکروفیلنوع پلیمریزاسیونلایت کیورکاربرد کامپوزیت کازمدنت:مناسب برای دندان های قدامیترمیم کلاس III، V و IVترمیم ونی

ادامه مطلب  

کامپوزیت خلفی itena - DentoCore Body  

کامپوزیت خلفی itena - DentoCore Bodyخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت نانوفیلد دوال کیور، جهت کور بیلدآپ دندان با ویسکوزیته بالا DentoCore Body تولید کمپانی itena فرانسه     محتوی بسته: یک عدد سرنگ 9 گرمی (5 میلی لیتری)به همراه ده عدد میکسینگ تیپ و 20 عدد اورال تیپ در دو سایز        شرکتitenaکشورفرانسهکاربردترمیم مستقیمنوعخلفیمتریالنانوهیبریدنوع پلیمریزاسیوندوال کیور DentoCore BodyNano-Filled Dual-Cure Composite Core Build-up Materialکامپوزیت نانوفیلد دوال کیور، جهت ک

ادامه مطلب  

کامپوزیت فلو Saremco - ELS Extra  

کامپوزیت فلو Saremco - ELS Extraخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت فلو ELS Extra low shrinkage Flow Composite تولید کمپانی Saremco - سوئیس محتوی بسته: یک عدد سرنگ 2 گرمی + 6 عدد سر سرنگ      شرکتSaremcoکشورسوئیسکاربردترمیم مستقیمنوعفلومتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورکامپوزیت میکروهیبرید فلو سارمکوELS Extra low shrinkage Flow Composite      - مناسب برای برای پر کردن گودال ها و شکاف های باریک- رادیواپک-حداقل جذب آب و انحلال در آب- حداقل شیرینکیج-پایدار

ادامه مطلب  

کامپوزیت رزینی 3M - Filtek Z250 XT  

کامپوزیت رزینی 3M - Filtek Z250 XTخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت 3M - Filtek Z250 XT ساخت کشور آمریکا مناسب برای پرکردن دندان و ترمیمی - دندانپزشکی       محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.شرکت3Mکشورایالات متحده آمریکاکاربردترمیم مستقیم و غیرمستقیمنوعیونیورسالمتریالنانوهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورمزیت های کامپوزیت نانو ه

ادامه مطلب  

کامپوزیت 3M - Filtek Z250  

کامپوزیت 3M - Filtek Z250خرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت 3M - Filtek Z250 ساخت کشور آمریکا مناسب برای پرکردن دندان و ترمیمی - دندانپزشکی       محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.شرکت3Mکشورایالات متحده آمریکاکاربردترمیم مستقیم و غیرمستقیمنوعیونیورسالمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورکامپوزیت های Z250 از نوع هیبرید و ح

ادامه مطلب  

کامپوزیت خلفی GC - Gradia Direct  

کامپوزیت خلفی GC - Gradia Directفروش کامپوزیت خلفی GC - Gradia Direct ساخت ژاپن - Gradia Direct Posterior, Light-Cured Composite Restorative   محتوی بسته: یک عدد سرنگ ۴/۷ گرمی    شرکتGCکشورژاپنکاربردترمیم مستقیم و غیرمستقیمنوعخلفیمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورGradia Direct, Light-Cured Composite Restorativeکامپوزیت های میکروهیبریدی گرادیا دایرکت GC ترمیمی بادوام، عالی و با ظاهری طبیعی برای مصرف کنندگان خود به ارمغان آورده است و برای ترمیم مستقیم (Direct Restorative) ایده آل م

ادامه مطلب  

کامپوزیت دنتین Cosmedent - Renamel Microhybrid  

کامپوزیت دنتین Cosmedent - Renamel Microhybridخرید آنلاین و اینترنتی کامپوزیت رزینی دنتین Renamel Microhybrid Dental Resin Composite تولید Cosmedent آلمان مناسب برای ترمیم دندان های قدامی و کلاس سه، چهار و پنج محتوی بسته: یک عدد سرنگ 5 گرمی* پیشنهاد می شود به همراه این محصول از باندینگ نسل 5 استفاده گردد.    شرکتCosmedentکشورآلمانکاربردترمیم مستقیم و غیرمستقیمنوعیونیورسالمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورکاربرد کامپوزیت کازمدنت:قابل استفاده در زیر کار به

ادامه مطلب  

باندینگ نسل هفتم Master Dent - Ultimate SE  

باندینگ نسل هفتم Master Dent - Ultimate SEخرید اینترنتی و آنلاین باندینگ نسل هفتم Ultimate SE Bond مستردنت Master-Dent ساخت کمپانی Dentonics آمریکا مناسب برای مصارف دندانپزشکیشرکتDentonicsکشورایالات متحده آمریکاUltimate SE Bond     قویترین باند نسل هفتایجاد باند محکم با مینا و عاج (37 مگاپاسکال)کاهش حساسیت ترمیم بدلیل حذف اچ (سلف اچ)لایت کیور شوندهسهولت استفاده، دوام عالیسازگار با انواع کامپوزیت، کامپومر و سمان و قابل استفاده برای انواع حفره های کلاس I، III، IV، V و VI

ادامه مطلب  

جای کامپوزیت کوچک سفید رنگ - Brilliant  

جای کامپوزیت کوچک سفید رنگ - Brilliantخرید اینترنتی و آنلاین نگهدارنده کامپوزیت کوچک سفید رنگ Composite Case Stand برلیانت ایران - مناسب برای مصارف دندانپزشکی  - سایز: 100x120x140 میلی متر   شرکتتکسانکشورایرانجای کامپوزیت  - دارای یازده جایگاه برای نگهداری سرنگ های کامپوزیت- سایز: 100x120x140 میلی متر- جنس: پلکسیابزار ترمیمی دندانپزشکی | خرید اینترنتی ابزار ترمیمی دندانپزشکی | فروش ابزار ترمیمی دندانپزشکیقیمت تقریبی جای کامپوزیت کوچک س

ادامه مطلب  

کامپوزیت فلو GC - G-aenial  

کامپوزیت فلو GC - G-aenialخرید اینترنتی و آنلاین G-ænial Flo X کامپوزیت فلو - GC تولید کمپانی GC - ژاپن       محتویات بسته:- یک عدد سرنگ 3.6 گرم- 20 عدد تیپ- یک عدد محافظ            شرکتGCکشورژاپنکاربردترمیم مستقیمنوعفلومتریالنانوهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیور G-aenial Flo XRedeveloped Light-Cured Flowable Nano-Hybrid Compositeکامپوزیت فلو نانوهیبرید با رادیواپاسیته بسیار بالا        کاربرد:               &nbs

ادامه مطلب  

اسپاتول همزن کامپوزیت  

اسپاتول همزن کامپوزیتخرید اینترنتی و آنلاین اسپاتول همزن کامپوزیت تکسان    حداقل سفارش: 1 بستهتعداد در بسته: 50 عددکشورایراناسپاتول همزن کامپوزیتComposite Mixing Spatula   بسته بندی: 50 عددیرنگ: سفیدجنس: پلاستیکی   ابزار ترمیمی دندانپزشکی | خرید اینترنتی ابزار ترمیمی دندانپزشکی | فروش ابزار ترمیمی دندانپزشکیقیمت تقریبی اسپاتول همزن کامپوزیت6,700 تومان

ادامه مطلب  

کامپوزیت 3M - Filtek Z350 XT Body  

کامپوزیت 3M - Filtek Z350 XT Bodyخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت 3M - Filtek Z350 XT Body ساخت کشور آمریکا مناسب برای پرکردن دندان و ترمیمی - دندانپزشکی      محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.     شرکت3Mکشورایالات متحده آمریکاکاربردترمیم مستقیم و غیرمستقیمنوعیونیورسالمتریالنانوهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورکامپوزیت

ادامه مطلب  

کامپوزیت 3M - Filtek Z350 XT Enamel  

کامپوزیت 3M - Filtek Z350 XT Enamelخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت 3M - Filtek Z350 XT Enamel ساخت کشور آمریکا مناسب برای پرکردن دندان و ترمیمی - دندانپزشکی     محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است.     شرکت3Mکشورایالات متحده آمریکاکاربردترمیم مستقیم و غیرمستقیمنوعیونیورسالمتریالنانوهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورکامپوزیت

ادامه مطلب  

باندینگ نسل پنجم 3M - Adper Single Bond 2  

باندینگ نسل پنجم 3M - Adper Single Bond 2خرید اینترنتی و آنلاین باندینگ نسل پنجم 3M - Adper Single Bond2 ساخت کشور آمریکا - مناسب برای مصارف دندانپزشکی       محصولات 3M از تنها نماینده رسمی این برند در ایران تهیه شده و تفاوت قیمت ارائه شده در دندال با قیمت برخی وارد کنندگان متفرقه و یا قاچاق، به این دلیل است. شرکت3Mکشورایالات متحده آمریکاباندینگ نسل پنج Adper Single Bond 2 دارای ویژگی توتال اچ و نانوفیلر:   کاربرد:- ترمیم های کامپومر و کامپو

ادامه مطلب  

کامپوزیت نانو Kuraray - Clearfil Estethics  

کامپوزیت نانو Kuraray - Clearfil Estethicsخرید اینترنتی و آنلاین کامپوزیت نانوهیبرید زیبایی Kuraray - Clearfil AP-X Esthetics کوراری ساخت ژاپن مناسب برای ترمیم دندان های خلفی و قدامی - ونیرها و غیره  شرکتKurarayکشورژاپنکاربردترمیم مستقیمنوعیونیورسالمتریالنانوهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورموارد کاربردترمیم های مستقیم برای دندان های قدامی و خلفی (حفرات کلاس یک تا پنج)ونیرهای مستقیمتصحیح موقعیت و شکل دندان (به عنوان مثال بستن دیاستم یا دندان کوتاه)ترمیم روکش

ادامه مطلب  

کامپوزیت قدامی GC - Gradia Direct  

کامپوزیت قدامی GC - Gradia Directخرید آنلاین و اینترنتی کامپوزیت قدامی GC - Gradia Direct ساخت ژاپن - Gradia Direct anterior, Light-Cured Composite Restorative   محتوی بسته: یک عدد سرنگ ۴ گرمی      شرکتGCکشورژاپنکاربردترمیم مستقیم و غیرمستقیمنوعقدامیمتریالمیکروهیبریدنوع پلیمریزاسیونلایت کیورGradia Direct, Light-Cured Composite Restorativeکامپوزیت های میکروهیبریدی گرادیا دایرکت GC ترمیمی بادوام، عالی و با ظاهری طبیعی برای مصرف کنندگان خود به ارمغان آورده است و برای ترمیم مستق

ادامه مطلب  

سمان رزینی دوال کیور itena - TotalCem  

سمان رزینی دوال کیور itena - TotalCemخرید اینترنتی و آنلاین سمان رزینی دوال کیور، سلف اچ و سلف ادهزیو (سمان رزینی نسل هفتم) TotalCem تولید کمپانی itena فرانسه     شید A2محتویات بسته:- یک عدد سرنگ 8 گرمی- 10 عدد میکسینگ تیپ- 10 عدد تیپ کوچک داخل دهانی- 10 عدد تیپ بسیار کوچک داخل دهانی            شرکتitenaکشورفرانسه TotalCemSelf-etching and self-adhesive cementسمان رزینی دوال کیور، سلف اچ و سلف ادهزیو (سمان رزینی نسل هفتم)     کاربرد:سمان پست های فایبر گلاسس

ادامه مطلب  

عینک لایت کیور  

عینک لایت کیورخرید اینترنتی و آنلاین عینک لایت کیور Curing Light Glassesعینک لایت کیورTeeth Whitening and Curing light protective gogglesخرید ابزار دندانپزشکی | خرید اینترنتی لوازم عمومی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش ابزار دندانپزشکیقیمت تقریبی عینک لایت کیور16,250 تومان

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1