کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

فرز الماسی مدل سر موج دار - Jota  

فرز الماسي مدل سر موج دار - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع سر موج دار: کد 552 (834) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا - فرزهاي الماسي,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزموج دارجنس فرزالماسي کاربردها:Gross ReductionFillings and Crownsقیمت تقریبی فرز الماسي مدل سر موج دار - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل دونات - Jota  

فرز الماسي مدل دونات - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع دونات: کد 068 (909) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع دونات,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 2 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزچرخیجنس فرزالماسيکاربردها:آماده سازی کانالخالی کردن پر کردگی های قدیمیکانتور قیمت تقریبی فرز الماسي مدل دونات - Jota : 13,600 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل بشکه ای - Jota  

فرز الماسي مدل بشکه ای - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع بشکه ای: کد 039 (811) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع بشکه ای,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 2 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسي کاربردها:آماده سازی کانالخالی کردن پر کردگی های قدیمیکانتورقیمت تقریبی فرز الماسي مدل بشکه ای - Jota : 13,600 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل ویل - Jota  

فرز الماسي مدل ویل - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع ویل: کد 041 (815) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع ویل,jota,wheel  قیمت این محصول بر اساس بسته 2 عددی می باشد.سایز 23 در بسته بندی 5 عددی موجود می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزچرخیجنس فرزالماسي کاربردها:آماده سازی تاج دندانخالی کردن پر کردگی های قدیمیOcclusal Conturing  قیمت تقریبی فرز الماسي مدل ویل - Jota : 13,600 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل تخم مرغی - Jota  

فرز الماسي مدل تخم مرغی - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع تخم مرغی: کد 277 (379) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع تخم مرغی,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزشعله شمعیجنس فرزالماسي کاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانکانتور و مرحله پایانیقیمت تقریبی فرز الماسي مدل تخم مرغی - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد - Jota  

فرز الماسي مدل مخروطی ته گرد - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي - نوع مخروطی ته گرد: کد 198-199-200 (850، L850، 856) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع مخروطی ته گرد,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسي کاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی Inlay/Onlayپروفیلاکسیقیمت تقریبی فرز الماسي مدل مخروطی ته گرد - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن - Jota  

فرز الماسي مدل استوانه ای سر پهن - Jota خرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع مخروطی سر پهن: کد 288-289-290 (877، 878، 879) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع مخروطی سر پهن,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسيکاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانپروفیلاکسیقیمت تقریبی فرز الماسي مدل استوانه ای سر پهن - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - Jota  

فرز الماسي مدل استوانه ای سوزنی - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي - نوع استوانه ای سوزنی: کد 129-130-131 (884-885-886) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع استوانه ای سوزنی,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسيکاربردها:آماده سازی کانالخالی کردن پر کردگی های قدیمیپروفیلاکسی قیمت تقریبی فرز الماسي مدل استوانه ای سوزنی - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل سوزنی - Jota  

فرز الماسي مدل سوزنی - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع سوزنی: کد 165-166-167 (858، 859،L 859) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا - فرزهاي الماسي – نوع سوزنی,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسيکاربردها:آماده سازی کانالترمیم پرکردگی هاپیرایش سطح دندانآماده سازی کانال قیمت تقریبی فرز الماسي مدل سوزنی - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - Jota  

فرز الماسي مدل مخروطی ته صاف - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي - نوع مخروطی ته صاف – کد 172، 173 (848،847) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع مخروطی ته صاف,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسي کاربردها:آماده سازی کروانآماده سازی Inlay/Onlayآماده سازی کانال قیمت تقریبی فرز الماسي مدل مخروطی ته صاف - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - Jota  

فرز الماسي مدل استوانه ای ته گرد - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي - نوع استوانه ای ته گرد: کد 140، 141، 142 (881،880، 882) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع استوانه ای ته گرد,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسي کاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانآماده سازی Inlay/Onlayپروفیلاکسیترمیم سرامیکقیمت تقریبی فرز الماسي مدل استوا

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - Jota  

فرز الماسي مدل مخروطی وارونه - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع مخروطی وارونه: کد 010- 032- 225 (813،805، 807) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع مخروطی وارونه,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسيکاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی تاجپروفیلاکسیقیمت تقریبی فرز الماسي مدل مخروطی وارونه - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - Jota  

فرز الماسي مدل استوانه ای ته صاف - Jotaجوتا - فرزهاي الماسي - نوع استوانه ای ته صاف – کد 112،111،110،109 (835-836-837-837L)جوتا,فرزهاي الماسي,نوع استوانه ای ته صاف,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسي کاربردها:ایجاد فضاهای موازی، صاف و 90 درجهآماده سازی کست طلاخالی کردن پرکردگی های طلاییآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانآماده سازی Inlay/Onlayپروفیلاکسی     قیمت تقریبی ف

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - Jota  

فرز الماسي مدل شعله شمعی پهن - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع شعله شمعی پهن: کد 257 (368) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع شعله شمعی پهن,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزشعله شمعیجنس فرزالماسي کاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانپروفیلاکسیآماده سازی Inlay/onlay قیمت تقریبی فرز الماسي مدل شعله شمعی پهن - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل بشکه ای نوک تیز - Jota  

فرز الماسي مدل بشکه ای نوک تیز - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع بشکه ای نوک تیز تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع بشکه ای نوک تیز,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسي  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   قیمت تقریبی فرز الماسي مدل بشکه ای نوک تیز - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - Jota  

فرز الماسي مدل مخروطی سر پهن - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي مدل مخروطی سر پهن تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,مخروطی سر پهن,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسي  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   قیمت تقریبی فرز الماسي مدل مخروطی سر پهن - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل روند - Jota  

فرز الماسي مدل روند - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي - نوع روند: کد 001 و 697 (801 و801L) تولید کمپانی Jota سوئیسجوتا,فرزهاي الماسي,نوع روند,jota  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزروندجنس فرزالماسي خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانال (باز کردن و شکل دهی کانال)آماده سازی کراون                                 &n

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل سر موج دار - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل سر موج دار - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي – نوع سر موج دار: کد 552 (834) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزموج دارجنس فرزالماسي کاربردها:Gross ReductionFillings and Crownsقیمت تقریبی فرز الماسي مدل سر موج دار - تیزکاوان : 16,800 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل دونات - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل دونات - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع دونات: کد 068 (909) - تولید شرکت تیزکاوان ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزچرخیجنس فرزالماسيکاربردها:آماده سازی کانالخالی کردن پر کردگی های قدیمیکانتور قیمت تقریبی فرز الماسي مدل دونات - تیزکاوان : 20,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل بشکه ای - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل بشکه ای - تیزکاوان خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي – نوع بشکه ای: کد 039 (811) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسي کاربردها:آماده سازی کانالخالی کردن پر کردگی های قدیمیکانتورقیمت تقریبی فرز الماسي مدل بشکه ای - تیزکاوان : 20,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل ویل - DiaTessin  

فرز الماسي مدل ویل - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسي مدل ویل - DiaTessin سوئیس ISO 040 - ISO 044 - ISO 041 - ISO 042 - ISO 043راهنمای انتخاب فرز* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.     شرکتDiaTessinکشورسوئیسشکل فرزچرخیجنس فرزالماسي- فرزهاي دیسکی جهت جدا کردن دندان و کاهش سطح اکلوزال     قیمت تقریبی فرز الماسي مدل ویل - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل استوانه ای سوزنی - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي - نوع استوانه ای سوزنی: کد 129-130-131 (884-885-886) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسيکاربردها:آماده سازی کانالخالی کردن پر کردگی های قدیمیپروفیلاکسی قیمت تقریبی فرز الماسي مدل استوانه ای سوزنی - تیزکاوان : 16,800 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل تخم مرغی - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل تخم مرغی - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي – نوع تخم مرغی: کد 277 (379) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزشعله شمعیجنس فرزالماسي کاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانکانتور و مرحله پایانیقیمت تقریبی فرز الماسي مدل تخم مرغی - تیزکاوان : 16,800 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل مخروطی ته گرد - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي - نوع مخروطی ته گرد: کد 198-199-200 (850، L850، 856) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسي کاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی Inlay/Onlayپروفیلاکسیقیمت تقریبی فرز الماسي مدل مخروطی ته گرد - تیزکاوان : 16,800 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل استوانه ای سر پهن - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي نوع مخروطی سر پهن: کد 288-289-290 (877، 878، 879) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسيکاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانپروفیلاکسیقیمت تقریبی فرز الماسي مدل استوانه ای سر پهن - تیزکاوان : 16,800 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل استوانه ای ته گرد - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي – نوع استوانه ای ته گرد: کد 140، 141، 142 (881،880، 882) تولید شرکت تیزکاوان  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسي کاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانآماده سازی Inlay/Onlayپروفیلاکسیترمیم سرامیکقیمت تقریبی فرز الماسي مدل استوانه ای ته گرد - تیزکاوان : 16,80

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل سوزنی - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل سوزنی - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي – نوع سوزنی: کد 165-166-167 (858، 859،L 859) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسيکاربردها:آماده سازی کانالترمیم پرکردگی هاپیرایش سطح دندانآماده سازی کانال قیمت تقریبی فرز الماسي مدل سوزنی - تیزکاوان : 16,800 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل مخروطی ته صاف - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي نوع مخروطی ته صاف: کد 172، 173 (848،847) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسي کاربردها:آماده سازی کروانآماده سازی Inlay/Onlayآماده سازی کانال قیمت تقریبی فرز الماسي مدل مخروطی ته صاف - تیزکاوان : 16,800 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل شعله شمعی - Jota  

فرز الماسي مدل شعله شمعی - Jotaخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي – نوع شعله شمعی: کد 249-250 (862-863) تولید کمپانی Jota سوئیس  قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.   شرکتجوتاکشورسوئیسشکل فرزشعله شمعیجنس فرزالماسي کاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانکانتور و مرحله پایانیآماده سازی Inlay/Onlayپروفیلاکسی  قیمت تقریبی فرز الماسي مدل شعله شمعی - Jota : 34,000 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل شعله شمعی پهن - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي - نوع شعله شمعی پهن: کد 257 (368) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزشعله شمعیجنس فرزالماسي کاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانپروفیلاکسیآماده سازی Inlay/onlay قیمت تقریبی فرز الماسي مدل شعله شمعی پهن - تیزکاوان : 16,800 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل استوانه ای ته صاف - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي مدل استوانه ای ته صاف: کد 112،111،110،109 (835-836-837-837L) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسي کاربردها:ایجاد فضاهای موازی، صاف و 90 درجهآماده سازی کست طلاخالی کردن پرکردگی های طلاییآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانآماده سازی Inlay/Onlayپروفیلاکسی    &n

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل مخروطی سر پهن - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي نوع مخروطی سر پهن – 879 299L) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزاستوانه ایجنس فرزالماسي  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   قیمت تقریبی فرز الماسي مدل مخروطی سر پهن - تیزکاوان : 16,800 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل شعله شمعی - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل شعله شمعی - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي – نوع شعله شمعی: کد 249-250 (862-863) - تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزشعله شمعیجنس فرزالماسي کاربردها:خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانالآماده سازی تاج دندانکانتور و مرحله پایانیآماده سازی Inlay/Onlayپروفیلاکسی  قیمت تقریبی فرز الماسي مدل شعله شمعی - تیزکاوان : 16,800 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل روند - DiaTessin  

فرز الماسي مدل روند - DiaTessinخرید اینترنتی و آنلاین فرزهاي الماسي - نوع روند: کد 001 و 697 و 002 (801 و801L و 802) تولید کمپانی DiaTessin سوئیس   شرکتDiaTessinکشورسوئیس- جهت تخلیه پرکردگی های قدیمی کامپوزیت و آمالگام- آماده سازی کراون - سایز کوچکتر آن برای از بین بردن پوسیدگی های قدیمی و سایز بزرگتر آن جهت ایجاد حفره در تاج دندان کاربرد دارد.     قیمت تقریبی فرز الماسي مدل روند - DiaTessin : 47,500 تومان

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل روند - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل روند - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي - نوع روند - کد 001 و697 (801 و 801L) تولید شرکت تیزکاوان - ایرانروند  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزروندجنس فرزالماسي  خالی کردن پر کردگی های قدیمیآماده سازی کانال (باز کردن و شکل دهی کانال)آماده سازی کراون                                 &

ادامه مطلب  

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - تیزکاوان  

فرز الماسي مدل مخروطی وارونه گرد - تیزکاوانخرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهاي الماسي مدل مخروطی وارونه گرد 808) تولید شرکت تیزکاوان - ایران  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   شرکتتیزکاوانکشورایرانشکل فرزمخروطیجنس فرزالماسي  قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.   قیمت تقریبی فرز الماسي مدل مخروطی وارونه گرد - تیزکاوان : 16,800 تومان

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1